تور تبریز-وان

  • مبدا: مشهد
  • تاریخ شروع: 1398/06/06
  • هوایی
  • مقصد: وان
  • اعتبار تا: 1398/06/11
  • مدت اقامت: 5 شب
تاریخ رفت تاریخ برگشت
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تبریز 2 شب
2 وان 3 شب
ردیف خدمت توضیحات
1 بیمه مسافرتی
2 صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 اصل پاسپورت با 6 ماه اعتبار 1
2 تکمیل فرم قرارداد تور 1
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم غفاریان 09158375306

تورهای مرتبط