تورشیراز

  • مبدا: مشهد
  • تاریخ شروع: 1398/07/24
  • هوایی
  • مقصد: شیراز
  • اعتبار تا: 1398/07/27
  • مدت اقامت: 4 شب
تاریخ رفت تاریخ برگشت
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 شیراز 4 شب
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 پرواز رفت و برگشت
3 بیمه مسافرتی
4 صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 تکمیل فرم قرارداد تور 1
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم غفاریان 09158375306
2 خانم فکور 05131300

تورهای مرتبط