تور تبریز

  • مبدا: مشهد
  • تاریخ شروع: 1398/08/03
  • هوایی
  • مقصد: تبریز
  • اعتبار تا: 1398/08/07
  • مدت اقامت: 4 شب
تاریخ رفت تاریخ برگشت
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تبریز 4 شب
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 صبحانه
3 بیمه مسافرتی
4 پذیرایی در سالن تشریفات اختصاصی
ردیف مدرک تعداد
1 تکمیل فرم قرارداد تور 1
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم غفاریان 09158375306
2 خانم فکور 05131300

تورهای مرتبط