تور قشم

  • مبدا: مشهد
  • تاریخ شروع: 1399/04/10
  • هوایی
  • مقصد: قشم
  • اعتبار تا: 1399/04/13
  • مدت اقامت: 3 شب
تاریخ رفت تاریخ برگشت
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 قشم 3 شب
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 صبحانه بوفه
4 پرواز رفت و برگشت
ردیف مدرک تعداد
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم غفاریان 09158375306

تورهای مرتبط